Πτηνοτροφία

Ωοτοκίας ορνίθων 30kg  Ω1

Ωοτοκίας ορνίθων σε τρίμματα 30kg  Ω2

Κρεατοπαραγωγής πουλερικών Α’ηλικίας 30kg  Κ1

Πουλερικών χωρικής εκτροφής Β’ηλικίας 30kg  Κ3

Νεοσσών πουλερικών Β’ ηλικίας σε τρίμματα 30kg  Κ4

Χοιροτροφία

Πάχυνσης χοίρων 30kg  Χ1

Πάχυνσης χοίρων σε πέλλετς 30kg  Χ2

Βοοτροφία

Πάχυνσης μόσχων 30kg  Μ5

 

Αιγοπροβατοτροφία

Ανάπτυξης αμνοεριφίων 30kg  Μ3

Πάχυνσης αμνοεριφίων 30kg  Μ4

Πάχυνσης αμνοεριφίων σε πέλλετς 30kg  Μ8

Γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων 30kg  Μ1

Γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων σε πέλλετς 30kg  Μ7 

Κονικλοτροφία

Κουνελίνη ανάπτυξης με ρομπενιδίνη 30kg   ΚΛ1

Κουνελίνη χωρικής εκτροφής σε πέλλετς 30kg  ΚΛ2

Ευέλικτη παραγγελία

Μεικτή παλέτα – Προσαρμοσμένη στις επιλογές σας

Παράδοση

Παράδοση με δυνατότητα επιλογής της δικής σας συνεργαζόμενης μεταφορικής

Εξυπηρέτηση

Προσωπική εξυπηρέτηση επιχειρήσεων στα τηλέφωνα της εταιρίας ή μέσω email

Quick Navigation
×
×

Cart