Πτηνοτροφία

Αυγοπαραγωγής ορνίθων 30kg  Ω1

Ωοτοκίας ορνίθων σε τρίμματα 25kg  ΛΚ25

Κρεατοπαραγωγής πουλερικών Α’ηλικίας 30kg  Κ1

Πουλερικών χωρικής εκτροφής Β’ηλικίας 30kg  Κ3

Πάχυνσης ινδόρνιθων Α’ηλικίας σε τρίμματα 25kg  ΛΚ27

Χοιροτροφία

Πάχυνσης χοίρων 30kg  Χ1

Πάχυνσης χοίρων σε πέλλετς 25kg  ΛΚ33

Βοοτροφία

Πάχυνσης μόσχων 30kg  Μ5

Πάχυνσης μόσχων σε πέλλετς 25kg  ΛΚ655

Αιγοπροβατοτροφία

Ανάπτυξης αμνοεριφίων 30kg  Μ3

Πάχυνσης αμνοεριφίων 30kg  Μ4

Ανάπτυξης αμνοεριφίων σε πέλλετς 25kg  ΛΚ621

Γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων 30kg  Μ1

Γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων σε πέλλετς 40kg  ΛΚ610 

Κονικλοτροφία

Κουνελίνη χωρικής εκτροφής σε πέλλετς 25kg  ΛΚ500

Κουνελίνη ανάπτυξης με ρομπενιδίνη 25kg  ΛΚ502

Ευέλικτη παραγγελία
Μεικτή παλέτα – Προσαρμοσμένη στις επιλογές σας

Παράδοση
Παράδοση με δυνατότητα επιλογής της δικής σας συνεργαζόμενης μεταφορικής

Εξυπηρέτηση
Προσωπική εξυπηρέτηση επιχειρήσεων στα τηλέφωνα της εταιρίας ή μέσω email

Quick Navigation
×
×

Cart